Våra kunder

Villaägare

Att äga sin villa är härligt men också förenat med ansvar. En god inomhusmiljö som är fri från vardagskemikalier, mögel och damm, värnar din personliga hälsa. Genom att ha god koll på hur ditt hus mår säkerställer din långsiktiga ekonomiska investering.
Fallgroparna är många. Ett rör som läcker, en takpanna som flyttats eller ett litet hål som ingen sett kan skapa enorma hälsoproblem och stora kostnader. Försäkringsbolagen väljer ofta att undandra sig sitt ansvar och skylla på ”brott i skalet” eller att det inte är fråga om en ”plötsligt uppkommen skada”.
Att löpande göra DNA test på ditt damm för att i tidigt skede upptäcka problem borde vara lika självklart som att ta bilen på service.

Hyresrätt

Livet skall vara lätt att leva. Att hyra sin bostad är ett bekvämt sätt att inte behöva lägga tid och kraft på sitt boende. Samtidigt minskar möjligheten att påverka sin inomhusmiljö och omgärdsfaktorer får en större påverkan.
Ansvaret för att lägenheten skall borga för en god inomhusmiljö ligger på Fastighetsägaren. Dock finns det ett ekonomiska intressen som ibland leder till att ansvaret åsidosätt. Drabbas man av inomhusmiljörelaterade problem kan det vara mycket svårt att hävda sin lagliga rätt. Hyreslagen lägger också bevisbördan på att problemet finns hos hyrestagaren.
Om man å andra sidan kan påvisa problem så har man stora juridiska rättigheter. Så här ser sanktionstrappan ut om Fastighetsägaren inte tar sitt ansvar.

Bostadsrätt

Egen härd är guld värd. I en bostadsrättsförening finns ett delat ansvar och det kan ibland bli mer av att ”tala är silver men att tiga är guld”. Ansvarsfrågan blir ibland oklar och det är vanligt att frågan blir infekterad. Hamnar man i tvist är frågan om bevisbörda i juridiskmening även den ofta komplicerad.
En bostadsrätts förening bildas efter att bostäderna är färdigbyggda, men i det läget finns det ingen som löpande följer upp byggnationen utifrån egen intresse. Detta medför att det är mycket vanligt att det blir konstruktionsfel och märkliga val av material.
En enkel grundregel är att bostadsrättsinnehavaren ansvarar för ytskikt som färg, golv och kakel medan övrig konstruktion är föreningens ansvar.
Då man inte kan kontrollera alla sina förhållanden rekommenderar vi att löpande låta DNA Testa Damm för att säkerställa god inomhusmiljö och ett sunt hem.

Om inomhushälsa

Idag tillbringar genomsnittssvensken 90% av sin tid inomhus. Årtionden av experiment med byggtekniker, byggnadsmaterial, ventilation, isolering har i kombination med fukt skapat en kemikalie-cocktail som idag gör fler och fler sjuka av sin inomhusmiljö.

Regeringen antog 2011 målet om God Bebyggd miljö. Det innebär att byggnader och deras egenskaper inte skall påverka brukarnas hälsa negativt. Andelen byggnader med fuktskador av betydelse för inomhusmiljön skall vara minder än 5% av byggnadsbeståndet.

Idag rapporteras cirka 36% av alla svenska småhus vara känt fukt och mögelskadade. 40% av alla förskolor och skolor är dokumenterat fukt och mögelskadade. Av restrerande är ytterligare 40% så kallade riskkonstruktioner.

År 2009 rapporterade Socialstyrelsen i sin Miljöhälsorapport att ca 900 000 svenskar får symptom av sin inomhusmiljö. För nästa rapport som kommer 2019 är prognosen att 1 800 000 svenskar i åldern 18-84 år blir sjuka av sin inomhusmiljön. Ökningstakten är ca 400 människor om dagen.

Än värre är att barn anses vara sex gånger känsligare än vuxna. För dem finns ingen statistik då det inte finns någon medicinsk instans som kan möta dem.

Det sorgligaste av allt är att många drabbas av kroniska sjukdomar där vare sig vård eller socialförsäkringssystemet fungerar. Även om vi som grundare av Sunt Hem vet att man kan rehabilitera sig från skador.

Sunt Hem Nordic AB har som vision att ingen skall behöva bli sjuk av sin inomhusmiljö. Allt vi gör och allt vi säljer syftar till det målet!

Om Sunt Hem

Sunt Hem är frukten av tio års intensivt arbete med att förstå varför inomhusmiljön kan göra människor sjuka. Eftersom det är så stora pengar förknippade med dessa frågor så har vi empiriskt lärt oss att det är svårt att få adekvat svar och information kopplat till vad man faktiskt kan och skall göra ur ett hälsoperspektiv. Vi har valt att alltid ställa oss på den enskilda individens sida och vårt mål är att säkerställa inomhusmiljön och kontrollera den för att ingen skall bli sjuk av sin inomhusmiljö.

Jag som ansvarar för uppstarten är både ordförande och grundare till patientföreningen för drabbade så väl som någon form av nationell och internationell föreläsare. Augusti 2018 var jag till exempel i Åbo och föreläste för bland annat; Hälsoministeriets ansvariga och Finska Parlamentet och en hög med forskare och professorer.

Verksamheten

Vårt mål är att alltid erbjuda bästa möjliga teknik för att identifiera problem i inomhusmiljön oavsett om du äger ditt hus, bostadsrätt eller hyr din bostad. Vid upplevda inomhusmiljö relaterade problem skall vi alltid erbjuda de bästa lösningarna på kort och lång sikt.

Varför Sunt Hem?

Våra kunder står ofta inför livsavgörande beslut, både vad gäller hälsa och ekonomi. Därför är det viktigt för oss att kunna ge individuell och personlig service och att alltid leverera tjänster och produkter av högsta kvalité.

Slå en signal: 0762-377 320